Temel Eğitimler
ISO 9001:2015 TEMEL EĞİTİMİ  


Konusu:
Kalite ve ISO 9001, ISO 9000 ve ISO 9004 Standardlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması
Kalite yönetim prensiplerinin açıklanması
ISO 9001 Standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması
Sistem dokümantasyon şartları
Pratik çalışmalar
Denetim, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme

Kimler Katılabilir:
Şirketlerinde ISO 9001 kalite yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar

 

ISO 27001:2022 TEMEL EĞİTİMİ  

Konusu:
  • Bilgi ve Bilgi Güvenliği tanımları
  • Bilgi Güvenliği’nde kritik başarı faktörleri
  • Güvenlik ihlalleri istatistikleri
  • Güvenlik ihlalleri örnekleri
  • Ne yapmak ve nasıl yapmak gerekir?
  • ISO 27001 tarihçesi ve içeriği
  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Standartı ve EK-A ana başlığının incelenmesi
  • Teknik Çözümler
  • ISO 27001 başvuru adımları

Kimler Katılabilir:
Şirketlerinde ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar

 

 

ISO 22000:2018 TEMEL EĞİTİMİ  

Konusu:
ISO 22000 kapsamı ve içeriği
ISO 22000 standardının gereklilikleri ve getirdikleri
ISO 22000 standardının maddeleri
ISO 22000’ de yapılması gereken tanımlamalar
Sistem entegrasyonu
Denetim prensipleri
Denetim programlarının planlanması ve yönetimi
Denetim programının amacının oluşturulması
Etkin denetim için faaliyetlerin koordinasyonu
Denetim kaynaklarının planlanması
Denetim ekibinin seçimi
Denetim yönetimindeki adımların gerekliliklerini belirlemek
Denetçi yeterliliklerini belirlemek ve geliştirmek
Denetim sürecinin etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek
Denetim sürecinin etkinliğini geliştirmek

Kimler Katılabilir:
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar


ISO 45001 TEMEL EĞİTİMİ
   

Konusu:
Kavramlar ve Tanımlar ( kaza, olay v.b )
Sağlık ve Güvenlik Yasaları – Mevzuat
İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Değerlendirilmesi
Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
ISO 45001’in Analizi
Risk Değerlendirme Prosesi
Sistem Dokümantasyonu
Pratik çalışmalar
Denetim, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme

Kimler Katılabilir:
Şirketlerinde ISO 45001 İş güvenliği sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar


ISO 14001:2015 TEMEL EĞİTİMİ  

Konusu:
Çevre ve ISO 14001 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
ISO 14001 Standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması
Çevre etki değerlendirme
Sistem dokümantasyon şartları
Egzersiz ve pratik çalışmalar
Denetim, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme

Kimler Katılabilir:
Şirketlerinde ISO 14001 çevre yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlarr
Danışmanlar