ISO 50001

Başvuru Formu

ISO 50001:2018 Nedir?

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi, bir kuruluşun enerji tüketimindeki farkındalığını yaratan, tüketilen enerjiyi yönetebilen ve sürekli iyileştirilmesini sağlayan yönetim sistemi için bir çerçeve sunmaktadır. ISO 50001:2018 kuruluşların enerji performansını iyileştirmek için gerekli sistemleri (Enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dahil) ve süreçleri yürütmelerine yardımcı olmaktadır.

ISO 50001 Standardının Kapsamı Nedir?

1. Kapsam

2. Bağlayıcı Atıflar

3. Terim ve Tanımlar

4. Kuruluşun Bağlamı

4.1 Kuruluşun Bağlamının Anlaşılması

4.2 İlgili tarafların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılması

4.3 Enerji yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 Enerji yönetim sistemi

5. Liderlik

5.1 Liderlik ve Taahhüt

5.2 Enerji Politikası

5.3 Kurumsal görev, sorumluluk ve yetkililer

6. Planlama

6.1 Riskleri ve fırsatları belirleme faaliyetleri

6.2 Amaçlar, enerji hedefleri ve bunları gerçekleştirmeyi planlama

6.3 Enerji Gözden Geçirmesi (EGG)

6.4 Enerji performans göstergeleri (EnPG)

6.5 Enerji Referans Çizgisi (EnRÇ)

6.6 Enerji verilerinin toplanmasının planlanması

7. Destek

7.1. Kaynaklar

7.2. Yetkinlik

7.3. Farkındalık

7.4. İletişim

7.5. Dokümante Edilmiş Bilgi

7.5.1. Genel

7.5.2. Oluşturma ve güncelleme

7.5.3. Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

8. Operasyon

8.1. Operasyonel Planlama ve Kontrol

8.2. Tasarım

8.3. Tedarik

9. Performans Değerlendirme

9.1. Enerji performansı ve EnYS’nin izlenmesi, ölçümü, analizi ve değerlendirilmesi

9.1.1. Genel

9.1.2. Yasal şartlara ve diğer şartlara uygunluğun değerlendirilmesi

9.2. İç Tetkik

9.3. Yönetim Gözden Geçirmesi (YGG)

10. İyileştirme

10.1. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

10.2. Sürekli İyileştirme

 

Standard Kapsamında Yer Alan Önemli Terim ve Tanımlar Nelerdir?

Enerji: elektrik, yakıtlar, buhar, ısı, sıkıştırılmış hava ve benzerleri

Enerji Tüketimi: harcanan enerji miktarı

Enerji Verimliliği: performans, hizmet, mal, ürün veya enerjinin bir çıktısı ile bir enerji girdisi arasındaki oran veya başka bir nicel ilişki

Enerji Yönetim Sistemi Kapsamı (EnYS kapsamı) : bir kuruluşun enerji yönetim sistemi kapsamında değerlendirdiği faaliyetler dizisi

Enerji Politikası: kuruluşun enerji performansı ile ilgili genel amacının/amaçlarının, yönünün/yönlerinin ve taahhüdünün/taahhütlerinin üst yönetim  tarafından resmî olarak ifade eden beyanı.

Enerji Yönetimi Ekibi: bir enerji yönetim sisteminin etkili bir şekilde uygulanmasını için gerekli sorumluluk ve yetkiye sahip ve enerji performansı iyileştirmesini sağlayacak kişi/kişiler

Enerji Performansı: enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi ile ilgili ölçülebilir sonuç/sonuçlar

Enerji Performansı Göstergesi (EnPG): kuruluş tarafından tanımlanan, enerji performansının ölçüsü veya birim

Enerji Performansı İyileştirmesi:  enerji verimliliğinin veya enerji tüketiminin ölçülebilir sonuçlarında, enerji referans çizgisine kıyasla, enerji kullanımına ilişkin iyileştirme

Enerji referans çizgisi (EnRÇ): enerji performansının karşılaştırılmasına temel oluşturan referans/referanslar

Normalleştirme: enerji performansının eş değer koşullar altında karşılaştırılabilmesini sağlayacak değişiklikleri açıklamak için verilerin değiştirilmesi

Yetkinlik: beklenen sonuçları elde edebilmek için bilgi ve becerileri uygulayabilme yeteneği

Enerji Hedefi: enerji performansı iyileştirmesinin ölçülebilir amacı

Önemli Enerji Kullanımı (ÖEK): önemli miktarda enerji tüketimi ile sonuçlanan ve/veya enerji performansı iyileştirmesi için kayda değer potansiyel sunan enerji kullanımı

Enerji Gözden Geçirmesi (EGG): Enerji verimliliğinin , enerji kullanımının ve enerji tüketiminin veriler ve diğer bilgilere dayalı olarak, ÖEK’lerin ve enerji performansı iyileştirmesi fırsatlarının tanımlanmasıyla sonuçlanan analizi

Sürekli İyileştirme: Performansı arttırmak için gerçekleştirilen yinelenen faaliyet

Kuruluşunuz Neden ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Kurmalı?

 • ISO 50001:2018 standardının gerekliliklerini yerine getirerek kuruluşunuzdaki operasyonel verimliliğin geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz.
 • Kuruluşunuzdaki çalışanların enerji tüketimi ve verimliliği konusunda bilinçlenmesini sağlayarak, enerji maliyetinizi düşürebilirsiniz.
 • Tükettiğiniz enerjiyi ve enerji kaynaklarını analiz ederek, fırsatları görebilir ve iyileştirmeler yapabilirsiniz.
 • Enerji yoğunluğunu azaltarak, enerji maliyetinizi düşürebilir ya da enerji tüketim miktarınızı arttırmadan daha fazla üretim sağlayabilirsiniz.
 • Çalışmalarını enerji tüketim farkındalığı olan ve ISO 50001:2018 sertifikalı kuruluşlarla yürütmek isteyen ulusal ve uluslararası firmalarla çalışma şansı yaratarak müşteri portföyünüzü genişletebilirsiniz.
 • Enerji politikanız ile dünya için yarattığınız olumlu etkiyi göstererek kuruluşunuzun prestijini daha da arttırabilirsiniz.
 • Enerji tüketiminizi azaltarak, küresel iklim değişikliğinin etkisi ile dünyada bir çok kuruluşun zorunlu olarak ya da olmayarak aldığı önlemlere katkıda bulunabilirsiniz. Türkiye’nin de anlaşmaya taraf olmayı kabul ettiği Sera gazı salınımını azaltmayı amaçlayan Paris Anlaşması doğrultusunda oluşacak eylem planına katkıda bulunmak için kuruluşunuza enerji yönetim sistemini kurabilirsiniz.
 • Enerji kaynakları tüketiminin farkında bir kuruluş olarak, Avrupa Birliği tarafından 2023 yılında uygulanacak olan Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ile oluşabilecek karbon emisyon maliyetleriniz için önceden kaynak yaratıp, durumu bilinçli olarak yönetebilirsiniz. Böylelikle uluslararası ticari faaliyetlerinize de katkı sağlamış olursunuz.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sağlanan Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) desteğinden faydalanabilirsiniz.

 

ISO 50001:2018 için Kuruluşunuzun Yasal Zorunluluğu Var mıdır?

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan “Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemini kurarak en geç 2023 yılı sonuna kadar belgelendirecektir.

Kuruluşunuzda Enerji Yöneticisi Bulundurmak Zorunda Mısınız?

Kuruluşunuz aşağıda belirtilen maddelerden herhangi birine dahil ise “Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında kuruluşunuzda enerji yöneticisi bulundurmakla yükümlüsünüz.

 • Sanayi Tesisleri: Yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler.
 • Ticari ve Hizmet Binaları (Otel. AVM. Hastane. iş Merkezi. Okul vb): Toplam inşaat alanı 20.000 m² ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan binalar.
 • Kamu Binaları: Toplam inşaat alanı en az 10.000 m² veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP olan binalar

Kanun kapsamında, ‘’Enerji Yönetim Birimi’’ bulundurması gereken işletme veya binalar ise;

 • Yıllık toplam enerji tüketimi 50.000 TEP ve üzeri olan işletmeler.
 • 50 işletmeden fazla birimi olan Organize Sanayi Bölgeleri.

Kuruluşunuz ISO 50001:2018 Sertifikası Olmadan Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Desteğinden Faydalanabilir mi?

Başvurunuz kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa dahi, ISO 50001:2018 sertifikasına sahip olmadan, proje bedelinin (KDV Hariç toplam yatırım bedeli en fazla 5 milyon TL olan) en fazla %30’u olarak sağlanacak hibe ödemesini alamazsınız.

ISO 50001:2018 Kapsamında Nasıl Teklif Alabilirsiniz?

Belgelendirme kuruluşları, kuruluşunuza ISO 50001 kapsamında teklif sunarken ISO 50003 kapsamında enerji yönetim sistemlerinin denetim ve belgelendirme sağlayan kuruluşlar için şartlara göre tetkik gün sayısı belirlemektedir. Tetkik gün sayısını belirlemek için aşağıdaki parametrelerin net bir şekilde belgelendirme kuruluşu ile paylaşılması gerekmektedir.

 • Yıllık Enerji Tüketim Miktarı (terajoule)
 • Enerji Kaynakları Sayısı
 • Enerji Kullanım Alanları Sayısı
 • Efektif Çalışan Sayısı

Firmanızın yıllık enerji tüketim miktarını TEP cinsinden hesaplayabilmek için buraya tıklayınız.