KALİTE POLİTİKASI
ÜKALİTEST ürün ve sistem belgelendirme faaliyetlerinin tüm süreçlerinde

Tarafsız olmak;

Kalitest’in tüm faaliyetlerinde görev alan üst yönetim dahil, tam zamanlı ve dış kaynaklı personel yaptığı işlerde çıkar ilişkisi olmadan, tarafsız ve objektif olması.

Denetim ve belgelendirme süreçlerinde sürekli hakkaniyet, her yönü ile tarafsızlığın ve bağımsızlığın sağlanması,

Yeterli olmak;

Denetim heyetinin tecrübeli, konusunda uzman, güncel yasal şartlara hakim ve etik kurallara uyan kişilerden oluşması,

Denetimlerin tutarlı olması ve firmaya katma değer sağlaması, 

KALİTEST’in bilinen, güvenilir, rekabet edebilen, lider ve uluslararası faaliyet gösteren bir firma olması,

Hizmet kalitesinin etkinliğini sürekli iyileştirmesi,

Sorumlu olmak;

Denetim ve belgelendirme süreçlerindeki tüm faaliyetlerden KALİTEST’in sorumlu olması,

Kalite, çevre, gıda, iş güvenliği ve diğer sistem/ürün belgelendirme yönetimi ile ilişkili faaliyette bulunduğu ülkeye ve insanlığa fayda sağlaması,

Yasal şartlara ve uluslararası akreditasyon şartlarına tam olarak uyulması ve bunun için gerekli kaynağın ve altyapının sağlanması,

Müşteri odaklı çalışılması,

Açık olmak;

Sertifikasyon prosedürleri, fiyat politikası v.s gibi bilgilerin ve KALİTEST’in tarafsızlığı sağlama faaliyetlerinin ilgili taraflara açık ve ulaşabilir olması,

Gizliliği sağlamak;

Müşterilere ait bilgilerin, söylemlerin ve kayıtların, ilgili yasal otoriteler ve akreditasyon kuruluşlarının talepleri dışında üçüncü taraflara aktarılmaması,

Şikayetleri çözmek;

Belgelendirilmiş kuruluşlar ile ürünler, belgelendirilmiş kuruluşların ürün sunduğu taraflar, sivil ve yasal otoriterlerin ihtiyaçlarını önceden belirlemek, şikâyet ve istekleri gizlilik çerçevesinde zamanında değerlendirmek ve çözmek,

Kalitest’in politikasıdır. Tüm çalışanların ve denetçilerin bu politikaya uyması zorunlu kılınmıştır

 

Ogün KÖSE

Şirket Müdürü


28.02.2018