KALİTE POLİTİKASI
Ürün, sistem belgelendirme ve muayene faaliyetlerinin tüm süreçlerinde
Tarafsız olmak;
 
Kalitest’in tüm faaliyetlerinde görev alan üst yönetim dahil, tam zamanlı ve dış kaynaklı personel yaptığı işlerde çıkar ilişkisi olmadan, tarafsız ve objektif olması.
Denetim, belgelendirme ve muayene süreçlerinde sürekli hakkaniyet, her yönü ile tarafsızlığın ve bağımsızlığın sağlanması,
 
Yeterli olmak;
Denetim ve muayene heyetinin tecrübeli, konusunda uzman, güncel yasal şartlara hakim ve etik kuralara uyan kişilerden oluşması,
Denetim ve muayenelerin tutarlı olması ve firmaya katma değer sağlaması, 
KALİTEST’in bilinen, güvenilir, rekabet edebilen, lider ve uluslararası faaliyet gösteren bir firma olması,
Hizmet kalitesinin etkinliğini sürekli iyileştirmesi,
 
Sorumlu olmak;
Denetim, belgelendirme ve muayene süreçlerindeki tüm faaliyetlerden KALİTEST’in sorumlu olması,
Kalite, çevre, gıda, iş güvenliği, muayene süreçleri ve diğer sistem/ürün belgelendirme yönetimi ile ilişkili faaliyette bulunduğu ülkeye ve insanlığa fayda sağlaması,
Yasal şartlara ve uluslararası akreditasyon şartlarına tam olarak uyulması ve bunun için gerekli kaynağın ve altyapının sağlanması,
Müşteri odaklı çalışılması,
 
Açık olmak;
Sertifikasyon ve muayene prosedürleri, fiyat politikası v.s gibi bilgilerin ve KALİTEST’in tarafsızlığı sağlama faaliyetlerinin ilgili taraflara açık ve ulaşabilir olması,
 
Gizliliği sağlamak;
Müşterilere ait bilgilerin, söylemlerin ve kayıtların, ilgili yasal otoriteler ve akreditasyon kuruluşlarının talepleri dışında üçüncü taraflara aktarılmaması,
 
Şikayetleri çözmek;
Belgelendirilmiş kuruluşlar ile ürünler, belgelendirilmiş kuruluşların ürün sunduğu taraflar, sivil ve yasal otoriterlerin ihtiyaçlarını önceden belirlemek, şikayet ve istekleri gizlilik çerçevesinde zamanında değerlendirmek ve çözmek,
Kalitest’in politikasıdır. Tüm çalışanların ve denetçilerin bu politikaya uyması zorunlu kılınmıştır.
 
Ogün KÖSE
Şirket Müdürü
06.08.2015