İç Denetçi Eğitimleri

ISO 9001:2015 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ (Eğitim Programı'na git)

Konusu:

 • Kalite ve ISO 9001, ISO 9000 ve ISO 9004 Standardlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması
 • Kalite yönetim prensiplerinin açıklanması
 • ISO 9001 Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (Check list, denetim planı v.b oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Pratik çalışmalar
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Değerlendirme sınavı

Kimler Katılabilir:

 • İç denetçi olmak isteyenler
 • Şirketlerinde ISO 9001 kalite yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen tüm çalışanlar
 • Danışmanlar

ISO 27001:2022 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ (Eğitim Programı'na git)

Konusu:

 • Bilgi Güvenliği Tanımlar ve Terimler (Uygulanabilirlik Bildirgesi, Risk İşleme v.b )
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
 • ISO 27001:2022'ün Analizi; Şartları, İçeriği, Yorumlanması, Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Risk Analizi
 • Sistem Dokümantasyonu
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (Kontrol listesi, denetim planı v.b oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Pratik çalışmalar
 • Değerlendirme sınavı

Kimler Katılabilir:

 • Kuruluşlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler
 • ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi iç denetçisi olmak isteyenler
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görev alan çalışanlar
 • Danışmanlar

ISO 22000:2018 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ (Eğitim Programı'na git)

Konusu:

 • Gıda Güvenli Kavramı Tanımlar ve Terimler (Operasyonel Ön Gereksinim Programı v.b)
 • Gıda Mevzuatı ve Yasal Şartlar
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
 • ISO 22000:2018’in Analizi; Şartları, İçeriği, Yorumlanması, Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Tehlike Analizi
 • Sistem Dokümantasyonu
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (Kontrol listesi, denetim planı v.b oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Pratik çalışmalar
 • Değerlendirme sınavı

Kimler Katılabilir:

 • Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler
 • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi iç denetçisi olmak isteyenler
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görev alan çalışanlar
 • Tedarikçi/ taşeron denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tedarik zincirinin istenilen nitelikte işlemesini sağlamak isteyenler
 • Taraf belgelendirme kuruluşlarının denetçileri ile aynı bakış açısı ve bilgi seviyesini paylaşmak isteyenler
 • Danışmanlar
 • Şirketlerinde ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetlemek isteyen tüm çalışanlar

ISO 45001 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ (Eğitim Programı'na git)

Konusu:

 • Kavramlar ve Tanımlar (kaza, olay v.b)
 • Sağlık ve Güvenlik Yasaları – Mevzuat
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Değerlendirilmesi
 • ISO 45001’in Analizi
 • Risk Değerlendirme Prosesi
 • Sistem Dokümantasyonu
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (Check list, denetim planı v.b oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Pratik çalışmalar
 • Değerlendirme sınavı

Kimler Katılabilir:

 • ISO 45001 İş güvenliği sistemi iç denetçisi olmak isteyenler Şirketlerinde
 • ISO 45001 İş güvenliği sistemini denetlemek isteyen tüm çalışanlar
 • Danışmanlar

ISO 14001:2015 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ (Eğitim Programı'na git)

Konusu:

 • Çevre ve ISO 14001 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
 • ISO 14001 Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (Check list, denetim planı v.b oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Pratik çalışmalar
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Değerlendirme sınavı

Kimler Katılabilir:

 • İç denetçi olmak isteyenler
 • Şirketlerinde ISO 14001 Çevre yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen tüm çalışanlar
 • Danışmanlar.

Konusu:

 • Çevre ve ISO 14001 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
 • ISO 14001 Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (Check list, denetim planı v.b oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Pratik çalışmalar
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Değerlendirme sınavı

Kimler Katılabilir:

 • İç denetçi olmak isteyenler
 • Şirketlerinde ISO 14001 Çevre yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen tüm çalışanlar
 • Danışmanlar.

 ISO/TS 16949:2002 - İÇ DENETİM (Eğitim Programı'na git)

“Güvenmek iyidir, ama kontrol etmek daha iyidir.”

Kazanımlar    

 • Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:
 • Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi
 • Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı
 • ISO 19011
 • Denetim
 • Denetçi
 • Denetim Çeşitleri
 • ISO/TS 16949:2002 – Iç Tetkik Yaklaşımı

Eğitim Yaklaşımı

 • ISO/TS 16949 :2002 standardının anlaşılması
 • Süreç Yaklaşımının anlaşılması
 • Denetim kavramının anlaşılması
 • Standard gereklilikleri ile katılımcı gerçeklerinin eşleştirilmesi
 • Uygulama örneklerini paylaşımı
 • Uygulama alternatiflerinin ve olası sorunların çözümlerinin tartışılması, belirlenmesi

 Seminer İçeriği 

 • Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi
  • Kalite – Kalite Kontrol Kavramları
  • Sistem Yaklaşımı,Kalite Güvence Sistemi - TKY Kavramı
 • Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı
  • Sistem Kavramı
  • Akış, İş akışı, Süreç
  • Süreç Bileşenleri
  • Süreç Yaklaşımı
 • ISO 19011
 • Denetim
  • Süreç Yaklaşımı
  • Denetim Kavramı
  • Denetim Hedefleri
  • Soru Listeleri
  • Objektif Kanıt
  • Uygunsuzluk, Gözlem
  • Raporlama
  • DÖF / Uygunsuzluk Kapatma
 • Denetçi
  • Bağımsızlık
  • Denetçi Nasıl olmalıdır ?
  • Denetçi Nasıl olmamalıdır ?
 • Denetim Çeşitleri
  • 1. Taraf
  • 2. Taraf
  • 3. Taraf
  • Proses Denetimi
  • Ürün Denetimi
 • ISO/TS 16949:2002 – Iç Tetkik Yaklaşımı
  • Kalite sistemi
  • Kaynaklar
  • Prosesler
  • İZLEME, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
  • TS ek istekleri
 • Genel Değerlendirme
 • Başarı Değerlendirme

Kimler Katılabilir:

Kalite Yönetim Sistem kurmakta olan veya mevcut sistemlerini geliştirmek isteyen otomotiv firmalarının ilgili personeli ve yöneticileri