ISO 9001

Başvuru Formu

Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın yeni
revizyonu; kalite yönetim sistemini uygulayan kuruluşlar için “risk bazlı düşünme” bakış
açısını katarak mevcut iş süreçlerinin kalite yönetim süreçleriyle bütünleştirilmesini
amaçlayan bir yapıya ulaşmıştır.
 
Kalitest, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardında TÜRKAK'tan 
Akredite belgelendirme kuruluşudur.
 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları


Tüm ürün kategorilerine uygundur. Dokümantasyonda azalma sağlar.
Firmanın KYS sinin proseslerine uygun olmasını ve sürekli iyileşme için daha çok yönelme sağlar.
ISO 14001 ve OHSAS gibi diğer sistemlerle uyumludur.
Müşteri memnuniyeti standartlarını arttırır.
Ölçülebilir hedeflerin konulmasını ve eğitim etkinliğinin değerlendirilmesini sağlar.

 

Resim5

ISO 9001:2015 Standart Yapısı

 
0 Giriş
1 Kapsam
2 Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar
3 Tanımlar ve terimler
4 Kuruluşun Bağlamı
4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
4.3 Kalite Yönetim Sistemi kapsamının belirlenmesi
4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri
5 Liderlik
5.1 Liderlik ve taahhüt
5.2 Politika
5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler
6 Planlama
6.1 Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler
6.2 Kalite hedefleri ve hedeflere ulaşmak için planlama
6.3 Değişikliklerin planlanması
7 Destek
7.1 Kaynaklar
7.2 Yeterlilik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Bilgi
8 Operasyon
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
8.2 Ürün ve hizmet şartları
8.3 Ürün ve hizmet tasarımı ve geliştirmesi
8.4 Dışarıdan sağlanan proses, ürün ve hizmetin kontrolü
8.5 Üretim ve hizmetin sunumu
8.6 Ürün ve hizmetin serbest bırakılması
8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü
9 Performans değerlendirme
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
9.2 İç denetim
9.3 Yönetimin gözden geçirmesi
10 İyileştirme
10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
10.2 Sürekli iyileştirme