ISO 22000

Başvuru Formu

Güvenli Gıda için ISO 22000:2018 standardı sistematik bir yaklaşım sunuyor.

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Uluslararası Standart Örgütü (ISO) tarafından 01 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan ISO 22000:2018 standardı, “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” olarak yayınlanmış ilk uluslararası standarttır.  AB'ye uyum çalışmalarında, gıda zincirindeki tüm kuruluşların, gıda güvenliği yönetim sistemini kurmuş olmaları ve tüm gıda firmalarının ön koşul programını uygulamaya almaları gerekmektedir. Bu kapsamda ISO 22000 bütün dünyada kabul görecek bir standarttır. 

 

Kimler Uygulayabilir

• Gıda üreticileri, 
• Gıda tedarikçileri, toptancı ve perakendecileri, 
• Paketleme ve ambalaj malzemesi üreticileri, 
• Tohum ve yem üreticileri, 
• Çiftçiler, 
• Katkı malzemesi üreticileri, 
• Gıda ve yemek hizmeti veren kuruluşlar, 
• Perakende ve gıda hizmeti veren işletmeler ile kontratlı çalışan kuruluşlar, 
• Taşıma, depolama ve dağıtım hizmeti sağlayan kuruluşlar, 
• Servis sağlayıcı kuruluşlar, (Haşere Mücadele, vb) 
• Gıda zincirine dolaylı yoldan katılan kuruluşlar,
• Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar 
• Ekipman, temizlik malzemeleri ve diğer gıda ile temasta olan malzeme üreticileri  

 ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları

• Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
• ISO 22000; diğer perakende standartları kapsar; standart ve kodeks ile ilişkili uluslararası bilinen yasal uygulamalardan bahseder, 
• Belirlenen kriterlerin dışındaki ürün oranındaki azalmadan dolayı maliyetlerin azalması ve firmanın vizyonunun korunması
• Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı ile risklerin hızlı, verimli ve dinamik kontrolü, 
• Gıda güvenliği ile ilgili tüm tüketici taleplerini karşılaması. 
• Ön gereklilik programlarının sistematik yönetimi, 
• Tüm personelin gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilinçlenmesi ve artan teknik yeterlilik sağlanması
• Gıda zehirlenmesi riskini minimize etmesi
• Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlanması
• Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi, 
• Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması, 
• Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi 
• Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi, 
• Etkin stok kontrolü ve veri sağlama 
• Etkin zaman yönetimi, 
• Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması. 
• Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi, 
• Ürün güvenlik problemlerini önlemesi, 
• Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesi, 
• Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması.