Yapı Malzemeleri Direktifi

Başvuru Formu

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/EU)

Yapı malzemeleri yönetmeliği, bina ve diğer inşaat mühendisliği işleri dahil olmak üzere tüm yapı işlerinde daimi olarak kullanılmak amacıyla üretilecek yapı malzemelerinin taşıması gereken temel gerekleri, bu malzemelerin tabi olması gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri, piyasa gözetimi ve denetimi işlemleri ile ilgili usul ve esasları kapsamaktadır. Direktifin amacı ülkemizde üretilen yapı malzemelerinin yurtiçinde ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde serbest dolaşımının sağlanmasıdır.

Yapı Malzemeleri Direktifi kapsamında üretilecek teknik şartnamelerin dayandırılması gereken temel gerekler, AB’ye üye ülkelerin yürürlükteki yapı mevzuatıdır. Bu temel gerekler;

• Mekanik dayanım ve stabilite
• Yangın durumunda emniyet
• Hijyen, Sağlık ve Çevre
• Kullanım Emniyeti
• Gürültüye Karşı Korunma
• Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası’dır.

Yapı malzemelerinin direktife uygunluğu için AB Komisyonu tarafından yayınlanan harmonize (uyumlaştırılmış) standartlara uygunluğu zorunludur. Harmonize Standartların olmadığı durumlarda European Technical Approval (ETA) olarak anılan Avrupa Teknik Onayları uygunluk değerlendirmesinde esas teşkil etmektedir. Harmonize standartların ve Avrupa Teknik Onayının bulunmaması durumunda temel gerekleri karşılayan tanınan milli standartlara uyulması gerekmektedir

Harmonize Standartlar, CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) tarafından hazırlanan ve AB Komisyonu tarafından kabul görerek Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe giren standartlardır.

Onaylanmış Kuruluş Faaliyet Kapsamı

Avrupa Komisyonu Karar No.

Ürün(ler) /Kullanım Amacı

PDDD Sistemi

Uyumlaştırılmış Teknik Şartnameler

Görevler

95/467/EC

Bacalar
·  Duman yolu astarlı kil/seramikten olan bacalar
·  Tek sıra cidarlı bacalar için kil/ seramik bloklar
·  Metal bacalar
·  Baca sistemi bileşenleri
·  Metal astarlar ve baca bağlantı boruları
·  Beton baca astarları
·  Beton baca blokları
·  Beton dış duvar elemanları
·  Kil/seramik duman yolu astarlı sistem bacalar
·  Serbest duran
·  Sistem bacalar- Duman yolu plastik astarlı
·  Metal bacalar
Sistem 2+
EN 1457-1:2012
EN 1457-2 :2012
EN 1806:2006
EN 1856-1:2009
EN 1856-2:2009
EN 1857:2010
EN 1858:2008 +A1:2011
EN 12446:2011
EN 13063-1:2005+A1:2007
EN 13063-2:2005+A1:2007
EN 13063-3:2007
EN 13069:2005
EN 13084-5:2005
EN 13084-5:2005/AC:2006
EN 13084-7:2012
EN 14471:2005
EN 14989-1:2007
EN 14989-2:2007
Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu
97/555/EC
Yapı kireci
Sistem 2+
EN 459-1:2010
Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu
98/598/EC
Demiryolu balastları için agregalar
Sistem 2+
EN 13450:2002
EN 13450:2002/AC:2004
Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu
98/598/EC
Beton Agregaları
·  Hafif agregalar
·  Beton, harç ve şerbette kullanım için Hafif agregalar
·  Bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamaları ile
bağlayıcısız ve bağlayıcılı uygulamalarda
kullanım için Agregalar
·  Harç yapımı için kullanılan agregalar
Sistem 2+
EN 12620:2002+A1:2008
EN 13055-1:2002
EN 13055-1:2002/AC:2004
EN 13055-2:2004
EN 13139:2002
EN 13139:2002/AC:2004
Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu
98/598/EC
İnşaat mühendisliği işleri ve yol yapımında kullanılan bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcılı malzemeler için agregalar
Sistem 2+
EN 13242:2002+A1:2007
Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu
98/598/EC
Yollar, havaalanları ve trafiğe açık diğer alanlardaki bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamalarında kullanılan agregalar
Sistem 2+
EN 13043:2002
EN 13043:2002/AC:2004
Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu