ISO 45001

Başvuru Formu

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı yerini ISO 45001 Standardına bıraktı...

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) dünya çapında çalışanların güvenliğini artırmak, işyeri risklerini azaltmak, daha iyi ve güvenli çalışma koşullarını yaratmak için bir çerçeve sağlayacak olan yeni standart; ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardını geliştirdi.

Yıllardır OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardında belgelendirme yapan kuruluşumuz, yetkin kadrosuyla ISO 45001 standardının yorumlanması, temel değişikliklerin anlaşılması ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardını uygulayan kuruluşların geçiş periyodunun kolaylaştırılması için yanınızda.

ISO 45001 Standardının getirdiği yenilikler, OHSAS 18001 Standardından farklılaşan yönleri hakkında bilgi almak ve yönetim sisteminizi yenilemek için eğitimlerimizden yararlanabilirsiniz. Eğitim başvurularınız için lütfen tıklayınız.

ISO 45001:2018'in Yapısı

1. Kapsam (Scope)
2. Atıf yapılan standart/dokümanlar (Normative references)
3. Tanım ve terimler (Terms and definitions)
4. Kuruluşun bağlamı (Context of the organization)
5. Liderlik ve çalışan katılımı (Leadership and worker participition)
6. Planlama (Planning)
7. Destek (Support )
8. Operasyon (Operation)
9. Performans değerlendirme (Performance evaluation)
10. İyileştirme (Improvement)