Yalın Yönetim

Başvuru Formu

YALIN YÖNETİM

Kazanımlar     
Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:
Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi 
Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı 
Yalın Üretim Nedir ? 
Yalın Üretim'in Temel İlkeleri 
İlkelerin Uygulanışı – Hedeflenen Kazanımlar
Yalın Üretim'in Özellikleri 
Yalın Şirket Modeli 
Yalın Dönüşüm
Yalın Üretim Teknikleri
Standardlaştırma

 Eğitim Yaklaşımı
KYS, Süreç Yaklaşımı, PUKÖ döngüsünün anlaşılması
Yalın Üretim - İlkeler
Kullanılan Teknikler
Uygulama örneklerini paylaşımı
Uygulama alternatiflerinin ve olası sorunların çözümlerinin tartışılması, belirlenmesi

 Seminer İçeriği

 Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi 
Kalite – Kalite Kontrol Kavramları
Sistem Yaklaşımı,Kalite Güvence Sistemi - TKY Kavramı

Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı 
Sistem Kavramı
Akış, İş akışı, Süreç
Süreç Bileşenleri
Süreç Yaklaşımı

PUKÖ döngüsü

Yalın Üretim Nedir ?

Yalın Üretim'in Temel İlkeleri 
Değer
Değer Akışı 
Sürekli Akış
Çekme 
Mükemmellik

İlkelerin Uygulanışı – Hedeflenen Kazanımlar

Yalın Üretim'in Özellikleri

Yalın Şirket Modeli

Yalın Dönüşüm

Yalın Üretim Teknikleri
İsrafı Azaltma
Toyota Üretim Sistemi
Süreç Yaklaşımı – İstatistik 
Stratejik (Hedeflerle) Yönetim
PUKÖ
CRM
Supply Chain + Demand Chain = Value Chain (Sürekli Akış Yaratmak)
JIT – Kanban – Çekme 
SMED
TPM
Poke-Yoke
Görsel Fabrika
İş Standardlaştırma
5S
Ergonomi
Standardlaştırma 

Kimler Katılabilir:
Kurumsallaşma sürecinde yalın uygulamalarla israfı azaltıp, akış süresi optimizasyonu ile  kazanılan değeri artırmak hedefi olan kuruluşların ilgili personeli ve yöneticileri.