Problem Çözme Teknikleri "Doğruya Yanlıştan Gidilir."

Başvuru Formu

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ


“Doğruya Yanlıştan Gidilir.”
 

Kazanımlar
Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:
 Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi 
Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı 
Problem Çözme Sistematiği
Temel İstatistik
Kök Neden Analizi
Bilimsel Teknikler
Aksiyon Yönetimi 

Eğitim Yaklaşımı
KYS, Süreç Yaklaşımı, PUKÖ döngüsünün anlaşılması
Problem İçinde Çözüm Arama Yaklaşımı
İstatistik Kullanımı
Uygulama örneklerini paylaşımı
Uygulama alternatiflerinin ve olası sorunların çözümlerinin tartışılması, belirlenmesi 

Seminer İçeriği 

 • Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi
  • Kalite – Kalite Kontrol Kavramları
  • Sistem Yaklaşımı,Kalite Güvence Sistemi - TKY Kavramı
 • Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı
  • Sistem Kavramı
  • Akış, İş akışı, Süreç
  • Süreç Bileşenleri
  • Süreç Yaklaşımı
 • Karar verme süreci
 • PUKÖ döngüsü
 • Problem Nedir?
  • Nasıl Belirlenir?
 • Problem Çözme Süreci
 • Problem Çözme Teknikleri
  • Problemi Tanımlama
  • Veri Toplama ve Değerlendirme
  • Problemin Analizi
 • Dağılım
  • Merkez
  • Genişlik
  • Şekil
  • Sınıf Sayısı
  • Aralık
 • Dağılma ve Değişkenlik Ölçüleri
  • Ortalama
  • Mod
  • Medyan
  • Standard Sapma
  • Normal Dağılım
 • Kök Neden Analizi
  • Neden(ler)
  • KÖK Neden
 • Beyin Fırtınası
 • Balık Kılçığı Diyagramı
 • Nominal Grup Tekniği
 • Çoklu Oylama
 • Pareto Analizi
 • Histogram
 • Akış Şemaları
 • Süreç Akış Diyagramı
 • Dağılım Diyagramı
 • Kontrol Çizelgeleri
 • Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
 • Aksiyon Planlama – Proje Yönetimi

Kimler Katılabilir:
Kurulmuş Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Düzeltici Önleyici faaliyet yönetim sistemini etkin kullanarak Sürekli Gelişimi sağlamak isteyen kuruluşların ilgili personeli ve yöneticileri.