Otomotiv Proje Yönetimi - Ürün Kalite Planlaması ve Onaylama Süreci (APQP/PPAP)

Başvuru Formu

Otomotiv Proje Yönetimi - APQP / PPAP


“Nereye gideceğini bilmeyen kaptana hiçbir rüzgardan hayır gelmez ”
 

Kazanımlar 
Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:
Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi
Süreç / Süreç Yaklaşımı
Proje kavram
Proje Yönetimi
Proje Yönetim Süreçleri
Otomotiv Proje Yönetimi
APQP / ANPQP
Proje Aşamaları
Aşama Girdi / Çıktı Yapısı
APQP - PPAP

 Eğitim Yaklaşımı
Proje kavramının anlaşılması
Proje Yönetim metodolojisinin anlaşılması
Otomotiv Yeni Ürün kavramının netleştirilmesi
Yeni Ürün Devreye Alma Projesi Yönetimi Kavramının Sindirilmesi
Otomotiv gereklilikleri ile katılımcı gerçeklerinin eşleştirilmesi
Uygulama örneklerini paylaşımı
Uygulama alternatiflerinin ve olası sorunların çözümlerinin tartışılması, belirlenmesi

 Seminer İçeriği

 • Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi
  • Kalite – Kalite Kontrol Kavramları - Sistem Yaklaşımı
  • Kalite Güvence Sistemi - TKY Kavramı
 • Otomotiv / Kalite Kavramı
  • ISO 9000 serisi standardlar
  • Otomotiv ana sanayi
  • QS 9000
  • VDA / ANFIA / EAQF / SMMT / ..
  • ISO/TS 16949:1999
  • ISO 9001 : 2000
  • ISO/TS 16949:2002
 • Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı
  • Sistem Kavramı
  • Akış, İş akışı, Süreç
  • Süreç Bileşenleri
  • Süreç Yaklaşımı
 • Proje kavramı
  • Hedef Nedir ?
  • Hedeflerle Yönetim
  • Stratejik Yaklaşım
  • Hedef / Strateji / Faaliyet Hiyerarşisi
 • Proje Yönetimi
  • Proje / Proje Yönetimi
  • Başarı – Başarısızlık Nedenleri
 • Proje Yönetim Süreçleri
  • Proje Başlangıcı
  • Proje Kapsamı
  • Planlama
  • Maliyet Yönetimi – Bütçeleme
  • Risk Yönetimi
 • Otomotiv Proje Yönetimi
  • Otomotiv Kronolojisi (Genel – Türkiye)
  • Proje – Yeni Ürün kavramı
  • APQP – AQPP - ANPQP
 • APQP / ANPQP
  • Yeni Ürün Devreye Alma Süreci
  • Proje Aşamaları
 • Planlama Girdileri
  • Müşteri Memnuniyeti/Memnuniyetsizliği
  • Şirket İş Planı / Pazar Stratejisi
  • Ürün- ve Proses Kıyaslama
  • Müşteri Girdileri
 • Planlama Çıktıları
  • Tasarım Hedefleri
  • Güvenilirlik ve Kalite Hedefleri
  • Geçici Malzeme Planı
  • Geçici Proses Akış Planı
  • Özel Ürün ve Proses Karakteristiklerinin Geçici Planı
  • Ürün Güvence Planı
 • Üst Yönetimin DesteğiÜrün Tasarımı Çıktıları
  • Tasarım FMEA
  • Üretim ve Montaj Tasarımı
  • Tasarım Onayı
  • Tasarım Testleri
  • Prototip Kontrol Planı
  • Teknik Çizimler
  • Spesifikasyonlar
  • Malzeme Spesifikasyonları
  • Teknik Resim ve Spesifikasyon Değişiklikleri
  • Yeni Tesis, Kalıp ve İş Çevresi
  • Özel Ürün ve Proses Karakteristikleri
  • Üretilebilirlik Açıklaması
 • Proses Tasarımı Çıktıları
  • Paketleme Standartları
  • KYS’ nin Kontrolü
  • Proses Akış Planı
  • İşletme Layout Planı
  • Karakteristik Matriksi
  • PFMEA
  • Ön Seri Kontrol Planı
  • Proses Talimatları
  • Ölçüm Ekipmanı Yetenek Analizleri (MSA)
  • Geçici Proses Yetenek Analizleri (SPC)
  • Paketleme Spesifikasyonları
 • Ürün – Proses Onayı Çıktıları
  • Deneme Üretimi
  • Ölçüm Sistemi Analizi
  • Geçici Proses Yetenek Araştırması
  • Üretim Parçası Onay Metodu (PPAP)
  • Üretim Onayı
  • Paketlemenin Değerlendirilmesi
  • Seri Kontrol Planı
 • Geri Besleme
  • Değişkenliğin Azalması
  • Müşteri Memnuniyeti

Kimler Katılabilir:
Kalite Yönetim Sistem kurmakta olan veya mevcut sistemlerini geliştirmek isteyen otomotiv firmalarının ilgili personeli ve yöneticileri