Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA)

Başvuru Formu

Ölçüm Sistemi Analizi - MSA – ÖSA


“Ölçemezseniz, Yönetemezsiniz.”
 

Kazanımlar    
Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:
İstatistik
Proses / Proses Kontrol / İstatistiksel Proses Kontrol
İstatistiksel Yeterlilik
Ölçüm Sistemi / Ölçüm Sistemi Analizi
Kararlılık
Sapma
Tekrarlanabilirlik
Yinelenebilirlik
Doğrusallık
Sistem (Parça/Operatör) Değişkenlikleri
Ölçüm Sistemi Yeterliliği
Örnekler

 Eğitim Yaklaşımı
İstatistik, Örnekleme kavramlarının ve kullanım gerekliliğinin netleştirilmesi
İstatistiksel Proses Kontrol uygulamalarının gerekliliğinin anlaşılması
Ölçüm, Ölçüm Sistemi,  Sistem Bileşenlerini tanımlanması
Ölçüm Sistemi Analizi ile yeterlilik seviyesi ve/ya yetersizlik sebebi belirleme ve İyileştirme aksiyon uygulama metodolojisinin pekiştirilmesi
Uygulama örnekleri paylaşımı, Uygulama alternatiflerinin ve olası sorunların çözümlerinin tartışılması, belirlenmesi

 Seminer İçeriği

 • İstatistik
  • İstatistik nedir ?
  • Veri Toplama
  • Örnekleme
  • Değişkenlik
  • Değişkenlik Ölçütleri
  • Değişkenlik Sebepleri
  • Histogram
 • Proses / Proses Kontrol / İstatistiksel Proses Kontrol
  • Proses kavramı
  • Proses kontrol
  • İstatistiksel Proses Kontrol
 • İstatistiksel Yeterlilik
  • Makina Yeterliliği
  • Proses Yeterliliği
 • Ölçme
  • Gereklilikler
  • Ölçüm Süreci
  • Ölçüm Sistemi
 • Ölçüm Yeterliliği
  • Kararlılık
  • Sapma
  • Tekrarlanabilirlik
  • Yinelenebilirlik
  • Doğrusallık
 • Ölçüm Sistemi Analizi
  • Ölçüm ihtiyacının belirlenmesi
  • Ekipman kalibrasyonu
  • Fizibilite çalışması
  • Ölçüm değişkenlik sebeplerinin belirlenmesi, tanımlanması
  • Ekipmanın kullanıma alınması ve doğrulanması
 • Ölçüm Sistemi Yeterliliği
 • Sistem (Parça/Operatör) Değişkenlikleri
  • Değişkenlik Belirleme
  • Kök Neden Analizi
  • İyileştirme
  • Çalışma Yenileme
  • Sistem Optimizasyonu
 • Örnekler

Kimler Katılabilir:
Kalite Yönetim Sistem kurmakta olan veya mevcut sistemlerini geliştirmek isteyen otomotiv firmalarının ilgili personeli ve yöneticileri