OHSAS 18001:2004 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi - İç Denetçi

Başvuru Formu

OHSAS 18001 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ


Konusu:
Kavramlar ve Tanımlar ,OHSAS 18002 ( kaza, olay v.b ) 
Sağlık ve Güvenlik Yasaları – Mevzuat 
İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Değerlendirilmesi 
Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü 
OHSAS 18001’in Analizi 
Risk Değerlendirme Prosesi 
Sistem Dokümantasyonu 
Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları 
Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri 
Denetim planlama ( Check list, denetim planı v.b oluşturma ) 
Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması 
Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi 
Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme 
Pratik çalışmalar 
Değerlendirme sınavı 

Kimler Katılabilir:
OHSAS 18001 İş güvenliği sistemi iç denetçisi olmak isteyenler Şirketlerinde
OHSAS 18001 İş güvenliği sistemini denetlemek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar