İstatistiksel Process Kontrol (SPC)

Başvuru Formu

İstatistiksel Proses Kontrol - (SPC / İPK)


“Bir annenin çocuğunu kaç kez düşürmeye hakkı vardır ?”
 

Kazanımlar
Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:
Temel İstatistik
Problem Çözme Teknikleri
Dağılım
Dağılma ve Değişkenlik Ölçüleri
Yardımcı Teknikler
Proses Geliştirme ve Proses Kontrol
Yeterlilik Kavramı
Proses Kontrol Kartları
Nicel Kontrol Kartları
Nitel Kontrol Kartları
Düzeltici / Önleyici Faaliyetler   – Yaygınlaştırma – Geri Besleme
6 sigma

 Eğitim Yaklaşımı
İstatistik, Proses, Kontrol ve İPK kavramlarının anlaşılması
İstatistiksel Yaklaşım gerekliliği ve uygulama alanlarının tartışılması
İstatistiksel Yeterlilik, Yeterliliğin sürüdürülmesi ve Geliştirlmesi sürecinin tanımlanması
Standard gereklilikleri ile katılımcı gerçeklerinin eşleştirilmesi
Uygulama örnekleri paylaşımı
Uygulama alternatiflerinin ve olası sorunların çözümlerinin tartışılması, belirlenmesi

 Seminer İçeriği 

 • Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi
  • Kalite – Kalite Kontrol Kavramları
  • Sistem Yaklaşımı, Kalite Güvence Sistemi - TKY Kavramı
 • Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı
  • Sistem Kavramı
  • Akış, İş akışı, Süreç
  • Süreç Bileşenleri
  • Süreç Yaklaşımı
 • Temel İstatistik
  • İstatistik, Proses, Kontrol 
 • Problem Çözme Teknikleri
  • Problemi Tanımlama
  • Veri Toplama ve Değerlendirme
  • Problemin Analizi
 • Dağılım
  • Merkez
  • Genişlik
  • Şekil
  • Sınıf Sayısı
  • Aralık
 • Dağılma ve Değişkenlik Ölçüleri
  • Ortalama
  • Mod
  • Medyan
  • Standard Sapma
  • Normal Dağılım
 • Yardımcı Teknikler
  • Histogram Oluşturma, Kullanım, Yorumlama
  • Pareto Analizi
  • Akış Diyagramı
  • Sebep Sonuç Diyagramı
 • Proses Geliştirme ve Proses Kontrol
  • Prosesin Analizi
  • Proses Kontrol
  • Kontrol Kartları
 • Yeterlilik Kavramı
  • Ölçüm Sistemi Analizi
 • Düzeltici / Önleyici Faaliyetler – Yaygınlaştırma – Geri Besleme
  • Makina Yeterliliği Hazırlık, Veri Toplama, Değerlendirme
 • Düzeltici / Önleyici Faaliyetler – Yaygınlaştırma – Geri Besleme
  • Proses Yeterliliği Hazırlık, Veri Toplama, Değerlendirme
 • Düzeltici / Önleyici Faaliyetler – Yaygınlaştırma – Geri Besleme
 • Proses Kontrol Kartları
 • Nicel Kontrol Kartları
  • Ortalama & Aralık ( X & R )
  • Ortalama & Standard Sapma ( X & s)
  • Medyan Kontrol Diyagramı
  • Ölçüm & Hareketli Ortalama           (X MR)
 • Nitel Kontrol Kartları
  • p diyagramı
  • np diyagramı
  • c diyagramı   
  • u diyagramı
 • Düzeltici / Önleyici Faaliyetler   – Yaygınlaştırma – Geri Besleme
 • 6 sigma

Kimler Katılabilir:
Kalite Yönetim Sistem kurmakta olan veya mevcut sistemlerini geliştirmek isteyen otomotiv firmalarının ilgili personeli ve yöneticileri