ISO/TS 16949:2002 Otomotiv ve Yan Sanayi Kalite Y. S. - Temel

Başvuru Formu

ISO / TS 16949:2002  KYS ve Otomotiv Süreç Yönetimi


“Toplam Kalite Yolculuğunun İLK basamağı nedir ?”
 

Kazanımlar
Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:
Otomotiv / Kalite Kavramı
Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı 
Süreçlerle Yönetim / Süreç Analiz / Tanımlama
Süreç Etkileşimleri, Süreç Performans Göstergeleri 
Süreç Performansı İzleme, Ölçme, Değerlendirme 
Müşteri Özel İstekleri / Standard Gereklilikleri
Sistem (İç), Proses, Ürün Denetimi
Yeni Ürün Devreye Alma Süreci (APQP / ANPQP)
ÖSA, İPK, FMEA  uygulamaları
Problem Çözme Teknikleri 
Belgelendirme Denetim Süreci

 Eğitim Yaklaşımı
Otomotiv ve Kalite kavramlarının gelişiminin anlaşılması
Otomotiv gözlüğüyle “Kalite Güvence Sistemi” kavramının anlaşılması 
SO/TS 16949 gelişim sürecinin anlaşılması 
Standard gereklilikleri ile katılımcı gerçeklerinin eşleştirilmesi
Uygulama örnekleri paylaşımı
Uygulama alternatiflerinin ve olası sorunların çözümlerinin tartışılması, belirlenmesi

 Seminer İçeriği

 • Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi
  • Kalite – Kalite Kontrol Kavramları
  • Sistem Yaklaşımı
  • Kalite Güvence Sistemi - TKY Kavramı
 • Otomotiv / Kalite Kavramı
  • ISO 9000 serisi standardlar
  • Otomotiv ana sanayi
  • QS 9000
  • VDA / ANFIA / EAQF / SMMT / ...
  • ISO/TS 16949:1999
  • ISO 9001 : 2000
  • ISO/TS 16949:2002
 • Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı
  • Sistem Kavramı
  • Akış, İş akışı, Süreç
  • Süreç Bileşenleri
  • Süreç Yaklaşımı
 • Klasik Yönetim / Süreçlerle Yönetim
  • Yönetim kavramı
  • Klasik Yönetim yaklaşımları
  • Süreç Yaklaşımı
 • Süreç Analiz / Tanımlama / Gruplama
  • Sistem analizi
  • Alt süreçlerin analizi
 • Süreç Etkileşimleri, Ana / Alt süreçler
  • Ana süreç haritası
  • Süreç ilişkileri
  • Ana / alt süreçlerin tanımlanması
 • Süreç Performans Göstergeleri / Süreç Sahibi
  • Süreç performans göstergelerinin tanımlanması
  • Veri toplama, analiz, değerlendirme
  • Süreç performans izleme, Ölçme, Değerlendirme
 • Müşteri Özel İstekleri
  • Müşteri özel isteklerinin bilinmesi
  • Müşteri özel istekleri KYS entegrasyonu
 • Standard Gereklilikleri
  • Kalite sistemi
  • Kaynaklar
  • Prosesler
  • İZLEME, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
  • TS ek istekleri
 • Sistem (İç), Proses, Ürün Denetimi
  • İç denetim
  • Proses Denetimi
  • Ürün denetimi
  • Vardiya denetimi
 • Yeni Ürün Devreye Alma Süreci (APQP / ANPQP)
  • Otomotiv Proje Yönetimi
  • Yeni ürün devreye alma
  • PPAP dosyası hazırlama
 • ÖSA, İPK uygulamaları
  • Ölçüm Sistemi
  • Makina yeterliliği
  • Proses yeterliliği
  • Ölçüm sistemi yeterliliği
  • Kontrol kartları
 • FMEA uygulamaları
  • Risk kavramı
  • Risk analizi
  • Olası riskler, etkileri, öncelik göstergesi
  • Düzeltici Faaliyetler
 • Problem Çözme Teknikleri
  • DÖF uygulamaları
  • Kök neden analizi
  • 8D kavramı
  • Eski /Yeni metodlar
 • Belgelendirme Denetim Süreci
  • Başvuru öncesi gereklilikler
  • Başvuru
  • Ön denetim
  • Denetim
 • Belgelendirme süreci

Kimler Katılabilir:
Kalite Yönetim Sistem kurmakta olan veya mevcut sistemlerini geliştirmek isteyen otomotiv firmalarının ilgili personeli ve yöneticileri.