ISO/TS 16949:2002 Otomotiv ve Yan Sanayi Kalite Y. S. - İç Denetçi

Başvuru Formu

 ISO/TS 16949:2002 - Iç Denetim


“Güvenmek iyidir, ama kontrol etmek daha iyidir.”
 

Kazanımlar    
Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:
Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi
Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı
ISO 19011
Denetim
Denetçi
Denetim Çeşitleri
ISO/TS 16949:2002 – Iç Tetkik Yaklaşımı

 Eğitim Yaklaşımı
ISO/TS 16949 :2002 standardının anlaşılması
Süreç Yaklaşımının anlaşılması
Denetim kavramının anlaşılması
Standard gereklilikleri ile katılımcı gerçeklerinin eşleştirilmesi
Uygulama örneklerini paylaşımı
Uygulama alternatiflerinin ve olası sorunların çözümlerinin tartışılması, belirlenmesi

 Seminer İçeriği 

 • Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi
  • Kalite – Kalite Kontrol Kavramları
  • Sistem Yaklaşımı,Kalite Güvence Sistemi - TKY Kavramı
 • Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı
  • Sistem Kavramı
  • Akış, İş akışı, Süreç
  • Süreç Bileşenleri
  • Süreç Yaklaşımı
 • ISO 19011
 • Denetim
  • Süreç Yaklaşımı
  • Denetim Kavramı
  • Denetim Hedefleri
  • Soru Listeleri
  • Objektif Kanıt
  • Uygunsuzluk, Gözlem
  • Raporlama
  • DÖF / Uygunsuzluk Kapatma
 • Denetçi
  • Bağımsızlık
  • Denetçi Nasıl olmalıdır ?
  • Denetçi Nasıl olmamalıdır ?
 • Denetim Çeşitleri
  • 1. Taraf
  • 2. Taraf
  • 3. Taraf
  • Proses Denetimi
  • Ürün Denetimi
 • ISO/TS 16949:2002 – Iç Tetkik Yaklaşımı
  • Kalite sistemi
  • Kaynaklar
  • Prosesler
  • İZLEME, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
  • TS ek istekleri
 • Genel Değerlendirme
 • Başarı Değerlendirme

Kimler Katılabilir:
Kalite Yönetim Sistem kurmakta olan veya mevcut sistemlerini geliştirmek isteyen otomotiv firmalarının ilgili personeli ve yöneticileri