ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi - Temel

Başvuru Formu

ISO 22000:2005 TEMEL EĞİTİMİ


Konusu:
ISO 22000 kapsamı ve içeriği
ISO 22000 standardının gereklilikleri ve getirdikleri
ISO 22000 standardının maddeleri 
ISO 22000’ de yapılması gereken tanımlamalar 
Sistem entegrasyonu 
Denetim prensipleri 
Denetim programlarının planlanması ve yönetimi 
Denetim programının amacının oluşturulması 
Etkin denetim için faaliyetlerin koordinasyonu 
Denetim kaynaklarının planlanması 
Denetim ekibinin seçimi 
Denetim yönetimindeki adımların gerekliliklerini belirlemek 
Denetçi yeterliliklerini belirlemek ve geliştirmek 
Denetim sürecinin etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek 
Denetim sürecinin etkinliğini geliştirmek 

Kimler Katılabilir:
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar 
Danışmanlar