Hazır Beton

Başvuru Formu

Hazır Beton Ürün Belgelendirmesi ve G İşareti

Kalitest, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe (G İşareti Yönetmeliği’ne) göre Hazır Beton kapsamında “G Uygunluk Belgesi” verecek uygunluk değerlendirme kuruluşudur. Yapı malzemeleri kapsamındaki ürünlerin piyasaya arz ve yapıda kullanım koşullarını belirleyen “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe” göre “CE” işareti taşıması zorunlu olmayan ürünlere “G” işareti iliştirmek 1 Temmuz 2010 tarihi ile zorunlu hale gelmiştir.

 

G İşareti Nedir?

“G İşareti”, Ülkemizde “CE”ye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir. Direkt olarak malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılabilir. Ülkemizde G İşareti ile ilgili hükümleri düzenleyen mevzuat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan ve “CE’ye tabi olmayan ürünler” bu yönetmeliğin kapsamında değerlendirilmektedir. Beton, beton çelik çubukları, boyalar vernikler vb. ürünler bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir. 

 

G Uygunluk Belgesi

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Madde 10-(3)’te  “Yapı malzemelerinin tabi olacağı uygunluk teyit sistemi, AB Komisyon Kararları ile öngörülmemiş ise ulusal standarda tabi ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1+  kabul edilir” hükmü gereğince “Beton’un uygunluk teyit sistemi 1+ kabul edilmektedir.

1+ uygunluk teyit sistemine göre hazır beton üreticisi üretim kontrol sisteminin oluşturmak ile yükümlüdür.

Kalitest tarafından hazır beton üreticisinin TS EN 206-1 Standardı kapsamında kuracağı üretim kontrol sistemini denetlenir ve her bir beton sınıfında başlangıç tip deneyi yapılır. Ayrıca belgelendirme sonrası yıl içinde her bir üretim tesisi için en az yılda üç kez habersiz ürün denetimi yapılır.