Gıda Güvenliğinde Ön Koşul Eğitimi

Başvuru Formu

ISO 22000:2005 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ


Konusu:
Gıda Güvenli Kavramı Tanımlar ve Terimler (Operasyonel Ön Gereksinim Programı v.b )
Gıda Mevzuatı ve Yasal Şartlar
Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi 
Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü 
ISO 22000:2005’in Analizi ; Şartları,İçeriği ,Yorumlanması,Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi 
Tehlike Analizi
Sistem Dokümantasyonu 
Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları 
Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri 
Denetim planlama ( Kontrol listesi, denetim planı v.b oluşturma ) 
Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması 
Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi 
Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme 
Pratik çalışmalar 
Değerlendirme sınavı 

Kimler Katılabilir:
Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin etkin kurulmasını ve   uygulanmasını sağlayacak yöneticiler
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi iç denetçisi olmak isteyenler
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görev alan çalışanlar 
Tedarikçi/ taşeron denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tedarik zincirinin istenilen nitelikte işlemesini sağlamak isteyenler
Taraf belgelendirme kuruluşlarının denetçileri ile aynı bakış açısı ve bilgi seviyesini paylaşmak isteyenler
Danışmanlar 
Şirketlerinde ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetlemek isteyen tüm çalışanlar