ÜRÜN BELGELENDİRME TEKLİF İSTEK FORMU
ÜRÜN BELGELENDİRME TEKLİF İSTEK FORMU
A.Firma Bilgileri
Üreticinin Adı  
Belgelendirme adresi  
Varsa belgelendirme kapsamında diğer adres
Tel   Faks
Web Site & E-mail İrtibat Kurulacak Kişi / Ünvan  
Vergi numarası Vergi dairesi
Yönetici sayısıÇalışan Sayısı Çalışan Sayısı Vardiya sayısı
Taşeron çalışan sayısı
B.Ürün / Hizmet detayları
Ürün Adı
Başvuru Kapsamındaki Ürün Standardı
Kullanım Amacına Göre Ürün Tanımı
Ürün Fotoğrafı & Teknik Resmi
Ürünle ilgili zorunlu yasal şartlar, mevzuatlar, standartlar ve sistem veya ürün belgeleriniz
Dış Kaynaklı Prosesler
Varsa çalıştığınız danışmanın Adı/Soyadı?
Mevcut sistem/ürün belgeniz var mı? Varsa hangi kuruluştan alındı?
Fabrika Üretim Kontrolü Belgesine Yönelik Tip Testleri (ITT) yapıldı mı?
İmza   Tarih
NOT:Tüm bilgiler gizli olarak saklanacak ve sizin yazılı izniniz olmadan diğer kişi veya kuruluşlara verilmeyecektir.