ISO 50003:2021 Geçiş Duyurusu ...
ISO 50003:2021 “Enerji Yönetim Sistemleri – Enerji Yönetim Sistemlerinin Denetim Ve Belgelendirme Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar” Standardı Mayıs 2021’de yayınlanarak ISO 50003:2014 Standardının yerini almıştır. Kalitest Belgelendirme olarak , “IAF MD 24:2021 ISO 50003:2021 Geçişi İçin Şartlar” dokümanının yönergeleri ile, EnYS faaliyetlerinde yer alan personellerimizin ve ilgili dokümanlarımızın bu revizyona uygunluk sağlanarak en kısa sürede tamamlanacağını tüm müşterilerimize ve diğer ilgili taraflara duyururuz. 
 
“IAF MD 24:2021 ISO 50003:2021 Geçişi İçin Şartlar” uyarınca geçişin 23 Kasım 2023 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.
 
ISO 50003:2021 Standart Maddeleri:
1) Kapsam
2) Normatif referanslar
3) Terim ve tarifler
4) Prensipler
5) Genel Şartlar
6) Yapısal Şartlar
7) Kaynak Şartları
8) Bilgi Şartları
9) Proses Şartları
10) Yönetim Sistemi Şartları
11) Ek-A: EnMs Tetkik zamanı (Normatif)
12) Ek-B: Çoklu saha organizasyonları (Normatif)
13) Ek-C: Enerji performans iyileştirmeleri (Bilgi amaçlı)
14) Ek-D: Tetkik hesaplamaları örnekleri (Bilgi amaçlı)
 
ISO 50003:2021 Revizyon Değişikliklerine Genel Bakış
 
Tanımlar, tetkik zamanını, tetkik süresini ve çok sahalı tetkiklerle ilgili terimleri içerecek şekilde güncellendi.
Standardın yapısı ISO/IEC 17021-1:2015 ile uyumlu olacak şekilde güncellendi.
“Adam-gün” ifadesi “tetkik günleri” olarak değiştirildi.
Tetkik günü hesaplamaları için toplam tüketimin en az %80’ini oluşturan enerji türlerinin sayısı değiştirildi.
Karmaşıklık için ağırlıklı değerler değiştirildi.
Çok sahalı EnMS için örnekleme şartları güncellendi.
Ek A ve B ile ilgili olarak IAF MD dokümanlarının kullanımı netleştirildi.
EnMS efektif personeli hakkındaki bilgiler A.2’de açıklandı.
Tablo A.3 ve A.4’de tetkik süresi tetkik zamanı olarak değiştirildi.
Teknik alanlar kaldırıldı ve teknik yetkinlik şartları eklendi.
Enerji performansının iyileştirilmesiyle ilgili olarak aşağıdakiler değişti: “Enerji performansı iyileştirme” için ISO 50003:2014’ün 3.6’sındaki tanım kaldırıldı ancak terim normatif bir doküman olan ISO 50001‘de tanımlandı.
Gözetim tetkikleri için odak, bir kuruluşun “enerji performansı iyileştirme başarısını” göstermek yerine “enerji performansının iyileştirilmesi için faaliyetlerin uygulanmasını” göstermesinin gerekli olması olarak değişti.