ISO/IEC 22003-1:2022 Standardı Geçiş Duyurusu ...

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar Standardı olan ISO 22003-1:2022 Standardı Haziran 2022'de yayınlanmıştır. Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ilgili standardın geçişi için gerekli olan şartları IAF MD 27:2023 dokümanında belirlemiştir Yayımlanan standartta özellikle denetim sürelerinin hesaplanmasında ve gıda zinciri kategorilerinde değişiklikler bulunmaktadır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşlarının 31 Aralık 2024 tarihine kadar ISO/IEC 22003:2022'ye göre geçişlerini tamamlamaları gerekmektedir.


Bu kapsamda, KALİTEST olarak ISO/IEC 22003:2022 standardının gerekliliklerini 07.12.2023 tarihi itibariyle uygulamaya geçireceğimizi kuruluşumuz tarafından ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda belgelendirilen tüm müşterilerimize ve diğer ilgili taraflara duyururuz. Değişikliklerin detayları hakkında bilgilendirme için yönetim sistemleri sertifikasyon birimimiz ile iletişime geçebilirsiniz.