ISO/IEC TR 27019 raporlaması ...

26.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ uyarınca kurulu gücü 100 MW ve üzerinde olan tesisler için ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uyum zorunlu hale gelmiştir.

24 Şubat 2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile TS ISO/IEC 27001 belgesinin yanında ISO/IEC TR 27019 rehber dokümanını da referans almaları zorunluluğu getirilmiştir.

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardında TÜRKAK’tan akredite olan kuruluşumuz ISO/IEC TR 27019 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Kılavuzu -  Enerji endüstrisine özgü proses kontrol sistemleri) rehber dokümanı çerçevesinde denetim ve raporlama hizmetine başlamıştır.