EPDK Lisanslarında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi Zo... ...

26.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ uyarınca elektrik piyasası ve  6.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ uyarınca doğalgaz piyasası için ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uyum zorunlu hale gelmiştir.

Yönetmelik kapsamına giren tüm şirketler 01.03.2016 tarihine kadar Türk Akreditasyon Kurumu’ndan akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşundan ISO 27001:2013 belgesi almak zorundadır.

2009 yılından beri ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standardında Türkak'tan akredite olan kuruluşumuzla belgelendirme başvurularınız için iletişime geçebilirsiniz.