Kalitest, ISO 9001:2015 geçiş eğitimlerine başladı. Eği... ...
Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standarı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı revize oluyor.
2014 Mayıs ayında Taslak Uluslararası Standart (Draft International Standard) olarak yayınlanan ISO/DIS 9001'in son versiyonunun Eylül 2015'te yayınlanması bekleniyor.
 
 
 
Geçiş Periyodu
 
 
 
Taslak Standarttaki Temel Değişiklikler
 
Risk bazlı düşünme üzerine vurgu
Dokümantasyon şartlarında esneklik
«Hizmet» sunumu yapan kuruluşlar daha için daha uygulanabilir bir yapı
İleri seviye yapının (HLS – High Level Structure) kullanılmış olması
Daha az gereklilikler
Organizasyonun yapısı üzerine daha fazla vurgu
KYS’nin sınırlanın belirlenmesi şartı
Kapsam dışı tutmanın kaldırılması
Standardın bütününde yer alan risk-bazlı düşünme kavramı tek bir madde olan «önleyici faaliyet»in yerini almıştır
Doküman ve kayıt yerine «dokümante bilgi»
Dış kaynak yerine «harici sağlayıcı»
Liderlik şartların da artış
Yönetim temsilcisi şartı artık yok
 
ISO 9001:2015 Standart Yapısı
 
0. Giriş (Introduction)
1. Kapsam (Scope)
2. Atıf yapılan standart/dokümanlar (Normative references)
3. Tanım ve terimler (Terms and definitions)
4. Kuruluşun yapısı (Context of the organization)
5. Liderlik (Leadership)
6. Planlama (Planning)
7. Destek (Support )
8. Operasyon (Operation)
9. Performans değerlendirme (Performance evaluation)
10. İyileştirme (Improvement)
 
 
ISO 9001 standardının yeni versiyonunda;
 
◦ Terminolojiyi anlamak
◦ Standart maddelerini analiz etmek
◦ Yapılacak değişiklikleri belirlemek
◦ Geçiş periyodunu anlamak
 
için ISO 9001:2015 Geçiş eğitimlerimize katılın.