Anket
Anket
Firma Adı  
Firma Yetkilisi  
Puan Değerleri: 1-Çok Kötü, 2-Kötü, 3-Orta, 4-İyi, 5-Çok İyi
1. Kalitest Belgelendirme hakkındai değerlendirme soruları Memnuniyet Derecesi
1. Başvuruların değerlendirme süresi 1 2 3 4 5
2. İstenilen tarihte denetimin yapılması 1 2 3 4 5
3. Kalitest yetkili kişisine ulaşma imkanı 1 2 3 4 5
4. Başka bir firmaya Kalitest'i önerme derecesi 1 2 3 4 5
5. Denetim sonrası sertifikanın teslim süresi 1 2 3 4 5
2. Denetçi Değerlendirme Soruları Memnuniyet Derecesi
1. Denetçinin belgelendirme prosesi konusunda açıklamalarının yeterliliği 1 2 3 4 5
2. Denetim zamanının etkin kullanımı 1 2 3 4 5
3. Kalitest yetkili kişisine ulaşma imkanı 1 2 3 4 5
4. Belge kapsamı konusunda firmayı bilgilendirmesi 1 2 3 4 5
5. Denetimde tespit edilen uygunsuzlukların (majör/minör) anlaşılır bir şekilde açıklanması 1 2 3 4 5
6. Denetimde tespit edilen gözlemlerin anlaşılır bir şekilde açıklanması 1 2 3 4 5
7. Denetçinin yapılan işi anlama yeteneği 1 2 3 4 5
8. Denetim süresince denetçinin tavır davranış ve iletişimi 1 2 3 4 5
9. Denetimin firma Kalite Yönetim Sistemine katma değer sağlaması 1 2 3 4 5
10. Denetçi için genel memnuniyetiniz 1 2 3 4 5
3. Görüş ve Öneriler