HAKKIMIZDA

Kalitest, 2003 yılında yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi, ürün belgelendirme, akreditasyon, eğitim v.b konularda, uluslararası belgelendirme kuruluşlarında 20 yıllık iş tecrübesine sahip kişilerce kurulmuştur.

Kalitest’in yapısı ve işleyişi uluslararası kabul görmüş akreditasyon standartlarını ve yerel yasal şartları en etkin karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. Kuruluşumuz tüm faaliyetlerinde Tarafsızlık, Yeterlilik, Sorumluluk, Açıklık, Gizlilik ve Şikayetlerin çözümlenmesi prensiplerini ilke edinmiştir.

Faaliyetlerimiz

Kuruluşumuz, akredite olduğu veya faaliyet göstereceği tüm sektörlerde, din, dil, ırk, siyaset ve coğrafi bölge farkı gözetmeksizin tüm kıta ülkelerinde kendi politika ve hedefleri doğrultusunda hizmet vermektedir.

Faaliyet alanımız temelde 3 ana birimden oluşmaktadır; sistem ve ürün belgelendirme, muayene ve eğitim hizmetleri.

Sistem Belgelendirme
ISO 9001                     Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001                   Çevre Yönetim Sistemi
ISO 22000                   Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO/IEC 27001             Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 13485                   Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
OHSAS 18001              İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 10002                   Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO/IEC 20000             Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi
ISO 50001                   Enerji Yönetim Sistemi
HELAL                         Gıda Belgelendirmesi
 
CE İşareti
95/16/EC                    Asansör Yönetmeliği
305/2011/EU              Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 
Ürün Belgelendirme
Hazır Beton                G işareti ve Ürün Belgelendirmesi
 
Muayene
Asansörlerin Periyodik Muayenesi
Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Muayenesi
Basınçlı Kapların Periyodik Muayenesi
Teknik Ölçüm ve Değerlendirme
 
Eğitimler
IRCA Onaylı baş denetçi eğitimleri
Kalitest, IRCA dan ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 22000 konularında akredite (Prcert akrediteli OHSAS 18001) CMC International UK firması adına eğitimleri Türkiye’de düzenleyen tek yetkili kuruluştur.
 
Genel katılama açık diğer eğitimler
ISO 9001 Temel, Dokümantasyon, İç denetçi eğitimi
ISO 14001 Temel, Dokümantasyon, İç denetçi eğitimi
ISO 22000 Temel, Dokümantasyon, İç denetçi eğitimi
ISO/IEC 27001 Temel, Dokümantasyon, İç denetçi eğitimi
TS/ISO 16949 Temel, Dokümantasyon, İç denetçi eğitimi
OHSAS 18001 Temel, Dokümantasyon, İç denetçi eğitimi
FMEA PPAP
APQP
Six Sigma
MSA
SPA