95/16/AT Asansör Yönetmeliği Başvuru Formu

ASANSÖR (95/16/EEC)
CE İŞARETİ BAŞVURU BİLGİ FORMU
Lütfen aşağıda firmanızın üretmekte olduğu ürünler ile ilgili sorulara net ve kısa cevaplar veriniz. Bu sorular dışında firma ile ilgili ilave etmek istediğiniz önemli bilgiler ve firmanızı tanıtıcı broşür, katalog vs. mevcut ise lütfen forma ek olarak gönderiniz.
KURULUŞ VE ORGANİZASYONLAR HAKKINDA BİLGİLER
Başvuru Sahibi/ Kuruluş
Adı :

Adresi :

Tel:

Faks:

E-Posta:

Başvuru Sahibinin Faaliyet alanı
Üretici Yetkili Satıcı Montajcı Diğer
İrtibat Kurulacak Kişi
Adı Soyadı:

Görevi :

Tel:

Faks:

E-Posta:

Ürün ve Diğer Konular Hakkında Bilgiler
Ürün ?

Elektrikli Asansör

Hidrolik Asansör
ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (1995/16/AT) Ek IV’e göre güvenlik parçalarının da üretimini
yapıyorsanız ilgili bölümleri işaretleyiniz
Durak kapısı kilitleme tertibatları
Güvenlik tertibatı –aşağı ve yukarı olmak üzere çift yönlü
Hız regülatörü
Enerji depolayan tamponlar lineer olmayan (veya geri dönüşü tamponlanmış)
Enerji harcayan tampon
Hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları
Emniyet Şalteri olarak kullanılan elektronik parçalı emniyet tertibatları
Açıklamalar:

Çalışanların sayısı (Birim veya Bölümler Göre)

İdari Birim
Tasarım
Üretim
Montaj
Satın Alma
Pazarlama
Bakım/Servis
Kalite/Kalite Kontrol/ Değerlendirme/ Denetim
Diğer
Genel Toplam

Uygunluk Değerlendirmesi
Asansör Yönetmeliğine (95/16/AT) göre uygunluk değerlendirmesinde hangi modül veya modüllerden başvuru yapmak istiyorsunuz?
H Modülü (Ek XIII) G Modülü (Ek X)
Bu başvurudan önce 95/16/AT Asansör Yönetmeliği Ek IV’üne göre Güvenlik Aksamına ilişkin AT Tip
İnceleme Belgesi alındı mı /veya asansöre ilişkin birim doğrulaması (Modül G) / veya firmaya ilişkin Modül H başvurusu/sözleşmesi yapıldı mı?
Evet Hayır
Cevabınız evetse lütfen hangi ürünlerle ilgili olarak alındığını açıklayınız.
Lütfen bir kopyasını ekleyiniz.
AT Tip İnceleme Belgesini Düzenleyen Kuruluş:

AT Tip İnceleme Belgesi No:
Kalite Yönetim Sistemi
Kuruluşunuzda TS EN 9001:2000 standardına uygun Kalite Yönetim Sistemi hazırlanmış ve
uygulanmakta mıdır? (Modül H)
Evet Hayır
Evet ise; Belgeyi veren kuruluşun adı ve belge no:

Asansör konusunda hizmet verdiğiniz piyasalarda geçerli olan lisanlarda hazırlanmış montaj,
kullanma ve bakım/onarım talimatlarınız mevcut mu? (Modül H)
Evet Hayır
İş güvenliği yasalarının öngördüğü güvenlik tedbirleri ve kişisel koruyucu ekipmanla ilgili yazılı
yöntemler mevcut mu? (Modül H)
Evet Hayır
Kullanılacak ekipmanların listesi var mı? (Modül H)
Evet Hayır
Üst yönetiminizin Kalite Politikası/ beyanı, Asansör Yönetmeliğinin gereklerine uyma taahhüdü
içeriyor mu? (Modül H)
Evet Hayır
Bir sipariş geldiğinde, tarafınızca kabul edilmeden önce uyumlaştırılmış standarda uygun bir asansör montajı için bir fizibilite çalışması yapılmasını garanti altına alan yazılı düzenlemeleriniz var mı? (Modül H)
Evet Hayır
Şantiye içinde bina sahibi veya şantiye yönetimi tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerin
(örnek : Makine dairesine, asansör boşluğuna ulaşım yolları iskelelerin tesisi vs.) dahil edildiği yazılı kurallar mevcut mu? (Modül H)
Evet Hayır
Aşağıdaki konularla ilgili kontrol listeleri var mı?
Tasarım Kontrolü (Tasarımın 95/16/AT Asansörün Yönetmeliğinin EK-1’ine –- uyumlaştırılmış
standardlara ve uyumlaştırılmış standardlardan sapmaların tespiti bu durumda uygulanıyorsa Asansör Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesi)
Evet Hayır
Son Muayene ve Deneyler
Evet Hayır
Asansör Yönetmeliğinin gereği üretimde ve özellikle son muayene sırasında yapılacak deneyler ve
ölçümler için; bunların nerede, nasıl hangi cihaz ve aparatlarla yapılacağı, kayıtların nasıl tutulacağı ve denetimlerinin nasıl yapılacağı konusunda yazılı bir yöntem var mı? (Modül H)
Evet Hayır
Teknik dosyanızda hangi dokümanlar yer alıyor? Sizin uygulamanıza uygun olanlar (E) harfi, uygun
olmayanları (H) harfi ile işaretleyiniz, aşağıda belirtilmeyen dokümanlar varsa ekleyiniz!

Asansörün teknik özellikleri Evet Hayır
Asansörün kullanma kılavuzu Evet Hayır
Asansörün montaj ve bakım talimatları Evet Hayır
Güvenlik komponentlerinin AT Uygunluk Beyanları Evet Hayır
Güvenlik komponentlerinin kullanma / bakım / montaj kılavuzları (kitapçıkları) Evet Hayır
Halatlara ilişkin üretici beyanları Evet Hayır
AT Uygunluk Beyanı Evet Hayır
Asansör ve kilit açma anahtarı teslim tutanağı Evet Hayır
Teknik dosya teslim tutanağı Evet Hayır
Asansör sahibi firma ile asansör montajına ilişkin sözleşme mevcut mu?
Evet Hayır
Asansörün tesis edildiği montaj sahasına ilişkin özel şartlar mevcut mu?
Evet Hayır
Belge Düzenlemesi:
Belgeniz Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir!
Belgeyi başka bir dilde de talep ediyor musunuz?
Evet Hayır
Not: Diğer dillerde düzenlenecek belgeler için, nitelikli mütercim hizmetlerinden yararlanılır. Kalitest
Belgelendirme bu masrafları başvuru sahibine yansıtır.
 
Firma Yetkilisi (Ad, Soyadı, Görevi)

İmza
Tarih
Not: Bu formu imzalayan yetkili şahıs verilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmektedir.
 


 

Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. / Telefon:0212 269 37 41 Pbx - Faks:0212 269 37 44 © 2008-2012 Tüm hakları saklıdır. Vr. 2.1